RIEN QU’UNE LARME DANS TES YEUX.        Giọt lệ hoen mi.

Rien qu’une larme dans tes yeux,                          Câu trả lời duy nhất,
C’est toujours ta seule réponse,                             Của một người bạn thân,

Quand je te dis qu’il vaudrait mieux,       Là giọt lệ hoen mi,
Ne plus se revoir nous deux                         Khi ta muốn nói rằng,

                                                                                 Không còn nhìn nhau nữa .
J’étais certain cette fois                                Lần nầy ta khẳng định,
Que rien ne me retiendrait                         Không còn gì  lưu luyến,
On se trompe quelques fois                         Xuất thân một kiếp người,
Une larme a tout changé                              Ai mà không lầm lỡ
                                                                                Chỉ cần một giọt lệ,
                                                                                Mọi chuyện bỗng đổi thay.
Rien qu’une larme dans tes yeux,           Một giọt lệ hoen mi,
Et soudain je réalise                                     Bỗng dưng mình mới thấy,
Je réalise que de nous deux                       Giữa hai người bạn thân,
C’est moi le plus malheureux                    Người phải cam gánh chịu,
                                                                              Nổi đoạn trường thống khổ,
                                                                              Người đó chính là ta.
Par ma faute trop de fois                          Tại lỗi ta, nhiều lần,
Mon amour tu as pleuré                           Bạn thân ơi, đã khóc,
J’ai voulu partir cent fois                        Ta muốn bỏ ra đi,
Et cent fois je suis resté.                           Có đến biết bao lần,
                                                                            Và trăm lần như một,
                                                                            Ta vẫn mãi còn đây.
Rien qu’une larme dans tes yeux,         Một giọt lệ hoen mi,
Je comprends combien je t’aime          Để lòng mình lắng đọng,
Je t’aime et je veux te le dire                  Mới chợt nhận ra rằng,
Je veux te revoir sourire                         Ta thương bạn biết bao,
                                                                           Và cũng muốn thấy là,
                                                                           Nụ cười kia trở lại,
                                                                           Trên khuôn mặt thân yêu.
Rien qu’une larme dans tes yeux,        Câu trả lời duy nhất,
C’est toujours ta seule réponse,           Của một người bạn thân,
Rien qu’une larme dans tes yeux,       Là giọt lệ hoen mi,
Je veux te revoir sourire                         Chỉ cần một giọt lệ,
                                                                           Để lòng mình lắng đọng,
                                                                           Mới chợt nhận ra rằng,
                                                                           Ta thương bạn biết bao,
                                                                           Và cũng muốn thấy là,
                                                                           Nụ cười kia trở lại,
                                                                           Trên khuôn mặt thân yêu.
Rien qu’une larme dans tes yeux,                  Một giọt lệ hoen mi,
Je comprends combien je t’aime                   Để lòng mình lắng đọng,
                                                                          Mới chợt nhận ra rằng,
                                                                                   Ta thương bạn biết bao.