Latest Entries »

Tếu luận về TRUYỆN KIỀU

ngotuyet

TÌNH BẠN, TÌNH THIÊN THU.

.

VÀI DÒNG TÂM SỰ hay TÂM SỰ… DÀ…A…A…A…I DÒNG CỦA MỘT CÁI MÁY XAY SINH TỐ ĐANG BƯỚC VÀO THỜI KỲ… QUÁ ĐỘ.

 

Truyện ngắn TRÁI MÍT ( viết bởi TĐO, TT, TĐ , PN , MN ).

NEW YORK DU KÝ ( tháng 7 năm 2012 )

RIEN QU’UNE LARME DANS TES YEUX.        Giọt lệ hoen mi.

Rien qu’une larme dans tes yeux,                          Câu trả lời duy nhất,
C’est toujours ta seule réponse,                             Của một người bạn thân,

Quand je te dis qu’il vaudrait mieux,       Là giọt lệ hoen mi,
Ne plus se revoir nous deux                         Khi ta muốn nói rằng,

                                                                                 Không còn nhìn nhau nữa .
J’étais certain cette fois                                Lần nầy ta khẳng định,
Que rien ne me retiendrait                         Không còn gì  lưu luyến,
On se trompe quelques fois                         Xuất thân một kiếp người,
Une larme a tout changé                              Ai mà không lầm lỡ
                                                                                Chỉ cần một giọt lệ,
                                                                                Mọi chuyện bỗng đổi thay.
Rien qu’une larme dans tes yeux,           Một giọt lệ hoen mi,
Et soudain je réalise                                     Bỗng dưng mình mới thấy,
Je réalise que de nous deux                       Giữa hai người bạn thân,
C’est moi le plus malheureux                    Người phải cam gánh chịu,
                                                                              Nổi đoạn trường thống khổ,
                                                                              Người đó chính là ta.
Par ma faute trop de fois                          Tại lỗi ta, nhiều lần,
Mon amour tu as pleuré                           Bạn thân ơi, đã khóc,
J’ai voulu partir cent fois                        Ta muốn bỏ ra đi,
Et cent fois je suis resté.                           Có đến biết bao lần,
                                                                            Và trăm lần như một,
                                                                            Ta vẫn mãi còn đây.
Rien qu’une larme dans tes yeux,         Một giọt lệ hoen mi,
Je comprends combien je t’aime          Để lòng mình lắng đọng,
Je t’aime et je veux te le dire                  Mới chợt nhận ra rằng,
Je veux te revoir sourire                         Ta thương bạn biết bao,
                                                                           Và cũng muốn thấy là,
                                                                           Nụ cười kia trở lại,
                                                                           Trên khuôn mặt thân yêu.
Rien qu’une larme dans tes yeux,        Câu trả lời duy nhất,
C’est toujours ta seule réponse,           Của một người bạn thân,
Rien qu’une larme dans tes yeux,       Là giọt lệ hoen mi,
Je veux te revoir sourire                         Chỉ cần một giọt lệ,
                                                                           Để lòng mình lắng đọng,
                                                                           Mới chợt nhận ra rằng,
                                                                           Ta thương bạn biết bao,
                                                                           Và cũng muốn thấy là,
                                                                           Nụ cười kia trở lại,
                                                                           Trên khuôn mặt thân yêu.
Rien qu’une larme dans tes yeux,                  Một giọt lệ hoen mi,
Je comprends combien je t’aime                   Để lòng mình lắng đọng,
                                                                          Mới chợt nhận ra rằng,
                                                                                   Ta thương bạn biết bao.

HỘI NGỘ DK 74 SG CALI 05-2012 ( VIẾT BỞI THU ĐƠN )

Lui                                                                            Chàng.

Lui, c’était mes rires et mes larmes                   Chàng, đó là những nụ cười và những giọt lệ của em,
Lui, c’était le fond de mon âme                          Chàng, là đáy linh hồn sâu thẳm của em,

Lui avait la manière de dire                                Chàng có một cách nói
Les mots qui me brûlaient                                  Những lời làm bốc cháy em,

Lui m’a volé ma solitude                                     Chàng đã làm em không còn cô đơn nữa
Lui, c’était ma tendre inquiétude                      Chàng, đó là nổi lo lắng dịu dàng của em,
Lui faisait de moi une femme                             Chàng đã làm em thành đàn bà
Et lui, c’était l’amour                                            Và chàng, đó chính là TÌNH YÊU.

Refrain:                                                                Điệp khúc:
J’ai froid, mon soleil s’est couché hier             Em lạnh lắm, mặt trời đã lặn hôm qua,
Et mon père va s’endormir dans ce triste hiver Và cha em sắp thiếp ngủ trong cái mùa đông buồn bã
J’ai froid, mon soleil m’a quitté hier           Em lạnh lắm, ánh mặt trời của em đã rời bỏ em hôm qua,
Je le cherche et je l’appelle dans ma prière  Em tìm chàng và cất tiếng gọi bằng những lời cầu nguyện

Lui avait la façon de prendre                            Chàng có một cách để lấy đi
Ce qu’il y avait en moi de tendre                      Những gì dịu dàng nhất của em
Lui faisait de moi une femme                           Chàng đã làm em thành đàn bà
Et lui, c’était l’amour                                          Và chàng, đó chính là TÌNH YÊU

au Refrain                                                      Điệp khúc

J’ai froid.                                                            Em lạnh lắm.

TO GO OR NOT TO GO, THAT’S THE QUESTION ( FROM PTP FOR REUNION IN AUSTRALIA 2013 )